"Biz alanlarında uzman, öğretmenlik mesleğini "En iyi nasıl yapabilirim?" diye kafa yoran, tüm zamanımızı buna ayıran bir ekibiz."

Küreselleşen dünyada Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kişiler aldıkları eğitim  ve kazandıkları donanım ile ön plana çıkmaktadırlar.

Ülkemizde özellikle üniversite sayısının artmasıyla üniversiteler arasındaki eğitim, donanım ve teknoloji farkı giderek artmaktadır.

Özellikle son on yıl içinde öğretmen yetiştiren okullara giriş puanı sürekli düşüş göstermektedir. Bu durum, nitelikli öğretmen arzını azaltmaktadır. 

Az sayıda öğrenci ile yola çıkıp kaliteli okul hizmeti veren birçok butik lise öğrenci sayısının artmasıyla kaliteden ödün vermek zorunda kalmıştır. Öğrenci artışına paralel olarak, nitelikli öğretmen sayısında artış olmaması kalitenin düşmesini kaçınılmaz bir son haline getirmiştir. 

Ülkemizde birçok eğitim kurumu öğretmen kalitesini yükseltmek yerine ders sayısını arttırma, okulda geçen süreyi uzatma yoluna gitmiştir ki bu da çocuklarımızdaki akademik ve zihinsel yorgunluğu arttırmaktan öteye geçememiştir.

Öğrenci sayısı giderek artan okullarda öğrenci eksiklerinin tespiti imkansız bir hal almıştır. Tespitin yapılabildiği durumlarda ise kalabalıktan dolayı çözüm geliştirebilme ve çözümü uygulama imkanı olmamaktadır. Bu nedenle bütün okula paket program uygulanmaktadır.

Öğrenciler 9 ve 10. sınıfta bile erkenden sınav stresine sokulmakta, aileden uzaklaştırılmakta, sosyal ve toplumsal yönleri törpülenmektedir. 

Tüm bu tespitlerden sonra bizler Eğitim Kalesi Okulları olarak diyoruz ki;

Eğitimde gerçek ve kalıcı başarı için mutlaka öğretmen tecrübeli, nitelikli ve donanımlı olmalıdır. 

Sınıftaki öğrenci sayısının az olması kadar okul mevcudunun da az olması gereklidir.

Bireysel farklılıkların gözlemlenebildiği, öğrencilerin kalabalığın içinde kaybolmadığı bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. 

 

Tam öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ders saatleri gerektiği kadar olmalıdır. 

 

Gereğinden fazla konulan ders saatler ile öğrencinin zamanı boşa harcanmamalıdır. 

 

Öğrenciye gün içinde öğrendiklerini pekiştirebileceği bir zaman dilimi bırakılmalıdır.

 

Nitelikli öğretmen - ilgili öğrenci - destekleyici veli üçlüsü oluşturulmalıdır.

 

Özellikle 9-10 ve 11. sınıflarda öğrenciye sosyal aktiviteler sağlanarak sosyal ve psikolojik gelişim desteklenmelidir.

 

Eğitim-öğretim süreçlerindeki her türlü olumlu ve olumsuz gelişmelerden veli her an haberdar edilmelidir.