top of page

Fen Bölümü Tanıtımı

Fen bilimleri, temelde insanların hayatını kolaylaştırmak için bazı yasa ve buluşlar için çalışır. Yapılan keşiflerde doğru ilişkiler kurup insan için en yararlı durumları kurgular.

Ülkemizde fen bilimleri yakın bir geçmişe kadar sadece ezbere dayalı klasik bir yaklaşımla işlenmekteydi. Son zamanlarda deneysel sonuçların da irdelendiği, matematiksel ilişkilerle zenginleştirildiği bir duruma ulaştı.

Okulumuzda fen bilimleri eğitimi alan her birey, matematiksel yaklaşımlarla öğrendiği konuyu ispatlayıcı bir yetenek kazanır.

 

Laboratuvar olanakları ile güvenle yapılabilecek deneyleri öğretmenleri gözetiminde birlikte yapar. Üniversite sınavına hazırlanırken sınavlarda çıkma frekansı yüksek olan konular üzerinde projeler hazırlar. Verilen araştırma konuları ile öz çalışmaları desteklenir ve gerektiğinde danışman fen öğretmenleri tarafından araştırmalar takip edilir.

bottom of page