top of page

Introduction to Our English Department 

Since English language, just like any other language, is a means of communication, we as the English Language Department aim to provide our students with education and training based mainly upon communication, focusing on improving their communicative skills. However, due to the fact that communication would be improper and even defective without a sound grammatical background, we also provide them with certain grammatical structures blended in the various topics covered in our books and other materials. Our final aim is to achieve humans with proper communicative skills and proficient language users at a significant level.

 

İngilizce Bölüm Tanıtımı

 

Diğer tüm diller gibi İngilizce de bir iletişim yolu olduğundan, İngilizce Zümresi olarak öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanarak onlara temelde iletişime dayalı bir eğitim sunmayı amaçlıyoruz. Ne var ki sağlam bir dilbilgisel arka plan olmaksızın iletişim zayıf hatta noksan kalacağından aynı zamanda kitaplarımızda ve diğer materyallerimizde yer alan çeşitli konularla harmanlanmış halde belirli dilbilgisel yapıları da sunuyoruz. Nihai amacımız ise düzgün iletişim becerilerine sahip, dil yetkinliği kayda değer ölçüde gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

bottom of page